Chào mừng bạn đến với trang website chính thức của Bản quyền Đồng Châu.


    【BIZ】Nghề nhân sự: Tôi đã vào công ty top 500 thế giới làm HR như thế nào?

  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Triệu Hồng Thần
  • Ngôn ngữ: Trung
  • GIỚI THIỆU SÁCH

Nghề nhân sự: Tôi đã vào công ty top 500 thế giới làm HR như thế nào?

Tác giả: Triệu Hồng Thần

Khổ: 17x24cm

Trang: 304

Năm xuất bản: 2014

GIỚI THIỆU

Hơn 100 tình huống tuyển dụng nhân sự điển hình cho phép bạn từ biết lí thuyết đến thành thục nghiệp vụ HR:

Làm thế nào để sàng lọc và chọn được nhân tài phù hợp nhất qua thông qua tuyển dụng?

Nhân tài mất bao nhiêu thời gian mới đào tạo được lại bị mai một rất nhanh chóng, vấn đề nằm ở đâu?

Làm thế nào để điều chỉnh nhân sự càng thêm hợp lí và hệ thống hơn?

Doanh nghiệp làm thế nào để có thể căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để định ra phương án trả lương thưởng cho nhân viên?

Quy hoạch nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống tuyển dụng

Lựa chọn kênh tuyển dụng, phương pháp ESP

Thiết kế hệ thống đào tạo, mời đội ngũ giảng viên

Vận hành hệ thống đào tạo, cơ chế phân phối nhân sự

Đánh giá giá trị công việc, thiết kế hệ thống lương

Xây dựng hệ thống phúc lợi, kiến tạo văn hóa hiệu suất

Dẫn nhập quản lí hiệu suất, quy trình quản lí hiệu suất

Quản lí rủi ro nghỉ việc, quản lí nghỉ việc

Tất cả đều có trong cuốn sách này một cách chi tiết, dễ hiểu, dễ áp dụng.

MỤC LỤC

Chương 1: Việc nào bản lĩnh nấy, quản lí bộ phận nhân sự

-        Vai trò của tôi là gì? Người phân công hay chủ động tích cực?

-        Chức trách của tôi là gì? Hai mặt của một đồng xu

-        Cốt lõi của công việc là gì? Kim chỉ nam để tìm đúng việc

-        Khởi điểm của công việc là gì? Chẩn đoán chứ không kê đơn

Chương 2: Hoạch định nhân sự cũng như “bàn mưu” trước trận đánh

-        Chúng ta có bao nhiêu người? Kiểm kê nhân sự

-        Tương lai chúng ta cần bao nhiêu người? Dự báo nhu cầu nhân sự

-        Sai lệch với kế hoạch giải quyết như thế nào? Cân nhắc khi lập kế hoạch nhân sự

Chương 3: Tuyển dụng và tuyển chọn

Chương 4: Xây dựng hệ thống đào tạo nhân sự

Chương 5: Quy trình vận hành hệ thống đào tạo

Chương 6: Quản lí nhân sự

Chương 7: Quản lí tiền lương

Chương 8: Quản lí hiệu suất

Chương 9: Quản lí từ chức