Chào mừng bạn đến với trang website chính thức của Bản quyền Đồng Châu.


    【BIZ】Cơ chế mới là ông chủ thực sự

  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Hùng Tín
  • Ngôn ngữ: Trung
  • GIỚI THIỆU SÁCH

Cơ chế mới là ông chủ thực sự

Tác giả: Hùng Tín

Khổ: 17x24cm

Trang: 320

Năm xuất bản: 2016

GIỚI THIỆU

Đối với ông chủ, nhân viên thế hệ 7X sẽ “tôn trọng cấp trên”, nhân viên thế hệ 8X thích “trên dưới bình đẳng”, nhân viên thế hệ 9X cảm thấy “tôi mới là ông chủ”. Đối với cơ chế, nhân viên thế hệ 7X sẽ tự giác tuân thủ, nhân viên thế hệ 8X cần ông chủ thuyết phục, nhân viên thế hệ 9X sẽ bỏ qua. Hiện nay đang là giai đoạn nhân viên thế hệ 9X thậm chí 10X chiếm đa số trong các công ty, nếu ông chủ vẫn còn muốn quản lí 9X, 10X theo tư duy quản lí 7X, 8X thì đã lạc hậu rồi. Ông chủ thông thái không nên chọn cách lấy cứng đối cứng mà thông qua việc thiết lập cơ chế khéo léo dùng cách của 9X, 10X đi quản lí 9X, 10X, biến cơ chế thành ông chủ thực sự, khiến mọi thứ tuân theo quy củ, cứ theo cơ chế mà làm, từ đó khiến công ty được chuẩn hóa, công việc trôi chảy. Vận hành theo cách này công ty sẽ hoạt động hiệu quả, đạt được lợi nhuận tối ưu.

Cuốn sách này dùng góc nhìn của ông chủ, cung cấp cách thiết lập cơ chế, hoàn thiện cơ chế, chấp hành cơ chế, thưởng phạt theo cơ chế, xây dựng văn hóa công ty... qua các phân tích chuyên sâu và ví dụ thực tế. Cuốn sách không chỉ dành cho ông chủ, nhà quản lí, các cấp quản lí mà còn dành cho nhân viên 9X và những người quan tâm đến quản lí nhân viên 9X.

MỤC LỤC

Chương 1: Thiết lập cơ chế: Dùng cơ chế thay ông chủ

-        Vì sao lại dùng cơ chế?

-        Làm thế nào để dùng cơ chế thay cho ông chủ?

Chương 2: Hoàn thiện cơ chế: Mới có thể ngồi vững trên vị trí ông chủ

Chương 3: Hoàn thiện cơ chế: Mới có thể có nước đi sáng cửa

Chương 4: Thiết lập các điều khoản trong cơ chế: Bày binh bố trận

Chương 5: Chấp hành cơ chế: Thắng tại cơ chế thắng ở chấp hành

Chương 6: Thưởng phạt đúng độ: Cơ chế hiệu suất và cơ chế thưởng phạt của doanh nghiệp

Chương 7: Chế độ và quản lí cá tính hóa: Quản lí doanh nghiệp hiện đại

Chương 8: Xây dựng cơ chế: Nền tảng để phát triển doanh nghiệp

Chương 9: Văn hóa và cơ chế: Trụ cột tinh thần để doanh nghiệp phát triển