Chào mừng bạn đến với trang website chính thức của Bản quyền Đồng Châu.


    【BIZ】Để nhân viên hứng khởi làm việc: Nghệ thuật khích lệ và trao quyền

  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Nhạc Dương
  • Ngôn ngữ: Trung
  • GIỚI THIỆU SÁCH

 Để nhân viên hứng khởi làm việc: Nghệ thuật khích lệ và trao quyền

Tác giả: Nhạc Dương

Khổ: 17x24cm

Trang: 210

Năm xuất bản: 2017

GIỚI THIỆU

Trọng điểm của quản lí là kiểm soát, trọng điểm của lãnh đạo là khích lệ và trao quyền. Giảm bớt kiểm soát, tăng cường khích lệ và trao quyền, tức “bớt quản lí, tăng lãnh đạo” đây mới là  xu thế và con đường quản lí trong thế kỉ XXI. Thông qua việc trao quyền và khích lệ hiệu quả, các nhà lãnh đạo ưu tú có thể sử dụng các phương pháp đơn giản, chi phí thấp để khuyến khích nhân viên làm việc tự giác, sáng tạo. Cuốn sách này tổng kết lại những điều tâm đắc trong kinh nghiệm mười mấy năm làm quản lí thành công của tác giả. Sử dụng ví dụ phong phú, ngôn ngữ bình dị, dẫn dắt hài hước để chúng ta nhìn ra bản chất, cơ chế và mục đích của hành động khích lệ và trao quyền cùng những sai lầm khi khích lệ và trao quyền nên cuốn sách có tính ứng dụng cao.

MỤC LỤC

Chương 1: Lãnh đạo và trao quyền

-        Lãnh đạo là gì?

-        Trao quyền là gì?

-        Trao quyền không phải là gì?

-        Ví dụ kinh điển về trao quyền

Chương 2: Vì sao phải trao quyền

-        Hiểu lầm về trao quyền

-        Các chức năng cơ bản của trao quyền hiệu quả

-        Quản lí doanh nghiệp thành công chính là tạo ra cơ chế trao quyền thành công

-        Quy tắc quan trọng trong trao quyền quản lí

-        Ba yếu tố của trao quyền hiệu quả

-        Các nguyên tắc cơ bản của trao quyền hiệu quả

Chương 3: Làm thế nào để nâng cao hiệu quả trao quyền của lãnh đạo

Chương 4: Khích lệ và thực hành quản lí

Chương 5: Nguyên tắc thực hành khích lệ và mô hình lí luận khích lệ chủ yếu

Chương 6: Lí thuyết củng cố hành vi và ứng dụng

Chương 7: Đánh giá các phương pháp khích lệ phi vật chất thường dùng